top of page

Welkom!

“They say children are the future, but they are also the present.”


Het is een quote die ik al gedurende vele jaren als leidraad hanteer tijdens mijn “echte” job en allerlei gerelateerde nevenactiviteiten - en ja, moeilijk kunnen kiezen is inderdaad one of my many flaws... Tegen mijn onderzoekersinstinct in weet ik eigenlijk niet exact van wie de originele woorden komen. Maar eigenlijk is dat ook niet zo raar. Het is een idee dat door velen gedeeld wordt en ik denk dat het mooi samenvat waarvoor de website bestaat waar jij nu op geklikt hebt.


Het Netwerk Meertaligheid en Leren Antwerpen is een amalgaam van vrijwilligers; een groep enthousiaste, gepassioneerde mensen met een hart voor meertaligheid. Ik kreeg de kans om die mooie mensen - figuurlijk in de eerste plaats, maar ook letterlijk, kijk maar naar de bio’s! - redelijk recent te vervoegen.


Toen ik in 2021 bij het netwerk aansloot vanuit mijn toenmalige positie als pedagogisch begeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, raakte ik al snel overtuigd van het potentieel dat dit netwerk heeft om het dagelijkse leven van meertalige kinderen in stad Antwerpen positief te beïnvloeden. In het netwerk zitten mensen die dag in dag uit bezig zijn met het thema meertaligheid. Sommigen onderzoeken het, anderen leiden toekomstige leraren op die ermee zullen geconfronteerd worden of zijn zelf als leraar aan de slag en nog anderen zetten zich in om schoolteams te begeleiden bij de zoektocht naar hun identiteit als meertalige school. Dat ieder lid zijn of haar unieke invalshoek heeft, daarin ligt voor mij de echte kracht van ons netwerk. Waar de ene een blinde hoek heeft, heeft de andere een extra achteruitkijkspiegel voorhanden. Waar de ene oog heeft voor specifieke problematieken, behoudt de andere het overzicht.


Door onze krachten te bundelen, willen we het potentieel van meertalige leerlingen ten volle benutten. Dat willen we doen door in te zetten op drie elementen: (1) we delen informatie met elkaar zodat onze kennis zich uitbreidt; (2) we sporen noden in het werkveld op en zetten die op de kaart bij belangrijke spelers zoals de Stad Antwerpen; en (3) we delen onze expertise expliciet met het werkveld door adviezen te formuleren en informatieve events te organiseren.


We willen als netwerk niet aan de zijlijn blijven staan. Het is onze expliciete missie om aanwezig te zijn in het veld en als stem te fungeren voor iedereen die met meertaligheid wordt geconfronteerd. Vandaar de lancering van deze website… Zodat ieder die er nood aan heeft, ons kan vinden en contacteren.Ik nodig jullie dan ook graag uit om hier geregeld rond te snuffelen. We zullen blogs posten met bevindingen uit onze interacties met externen. We zullen geregeld onze inspiratiepagina updaten met recent gepubliceerde materialen en gevestigde waarden die jullie kunnen ondersteunen in de praktijk. We zullen ook op geregelde tijdstippen een ‘taalbloemeke’ uitreiken: een kleine bedanking voor iemand die meertaligheid op een positieve en inspirerende manier omhelst. En we komen regelmatig bij elkaar als netwerk om cases en noden uit het veld te bespreken.


Ik hoop oprecht dat het netwerk voor jullie net zo’n verrijking mag zijn als het voor mij al is geweest.


Dan rest er mij niets anders dan jullie een spetterende Internationale Dag van de Moedertaal te wensen. Hopelijk tot snel!


Graziela


63 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page