top of page

Luisterpanel

Welkom bij ons luisterpanel!

 

Hier kunnen scholen, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders en iedereen die een inhoudelijke vraag heeft zonder pasklaar antwoord terecht.

 

Het netwerk staat klaar om naar jouw vraag te luisteren en je verder te helpen.

startup-593341.jpg

STEL JE VRAAG EN KRIJG PROFESSIONEEL ADVIES

Om je vraag voor te leggen aan ons netwerk, dien je een case voor te stellen waarbij je aangeeft welk thema het betreft en welke obstakels je hierbij ervaart. Daarbij is het belangrijk dat je aangeeft hoe je tot nu toe met deze vraag bent omgegaan

 

Daarnaast willen we ook graag weten wat je concrete leervragen zijn.

Op basis van het thema gaat het netwerk zowel intern als extern op zoek naar experten die gespecialiseerd zijn in dat specifieke thema. 

Tijdens het luisterpanel worden de vraagsteller en experten bij elkaar gebracht, zodat de experten verhelderende vragen kunnen stellen. Vervolgens discussiëren de experten onder elkaar over welke adviezen het meest aangewezen zijn om door te geven aan de betrokkenen.

Het doel van de adviezen is om zowel theoretische interessante invalshoeken als concrete praktische aanbevelingen te bieden.

Het netwerk engageert zich om de voorgelegde cases en bijbehorende adviezen te verspreiden binnen het Antwerpse onderwijsveld zodat anderen ook kunnen genieten van de kennis die wordt gedeeld.

1

2

3

EEN AANTAL VOORBEELDEN...

Overgang (ex)AN'ers van de basisschool naar het secundair onderwijs.

Kleuters zonder moedertaal

Taal als competentie in de opleiding leerkracht kleuteronderwijs

bottom of page