top of page

Netwerk Meertaligheid & Leren Antwerpen

Deel. Ontdek. Werk samen.

Onze werking is wetenschappelijk onderbouwd
én afgestemd op de dagelijkse praktijk.

Welkom bij het Netwerk Meertaligheid & Leren Antwerpen. Wij zetten ons in voor alle onderwijsprofessionals die werken met meertalige leerlingen in de Antwerpse context. Samen zorgen we ervoor dat het potentieel van deze leerlingen volledig wordt benut en dat ze kunnen groeien en bloeien in onze koekenstad.

DEEL

Ons netwerk is opgericht om expertise en praktijkervaring te delen over meertaligheid en leren in Antwerpen.

ONTDEK

We sporen noden in het werkveld op en zorgen dat ze onder de aandacht worden gebracht van belangrijke spelers zoals de Stad Antwerpen en academici.

WERK SAMEN

We verspreiden onze kennis en ervaringen rond meertaligheid met het werkveld door adviezen te formuleren en informatieve events te organiseren.

Enkele cijfers
Leerlingen aantikkend op indicator ‘thuistaal’ in de stad Antwerpen

Kleuteronderwijs: 47.1%

Lager onderwijs: 46.0%

Secundair onderwijs: 41.9%

Bron: Departement Onderwijs (situatie op 01 februari 2021)

Coming up next

bottom of page